Get Adobe Flash player

جدول سانسها و قیمتها به روز رسانی شد. 93/5/20

از پاتیناژ، جذابترین ورزش دنیا با آموزش و کفش رایگان لذت ببرید

برای اطلاعات بیشتر درباه آموزش پاتیناژ به بخش جدول سانسها و قیمتها مراجع کنید.