تی آر ایکس TRX

TRX  یا به عبارت دیگر Total Body Resistance Exercise  از ورزشهای رو به توسعه ای میباشد که در دهه های اخیر و از سال 1990 به دنیا معرفی شده است. در این روش افراد با استفاده از بندهایی که به سقف یا دیوار بسته شده است تمریناتی را که بر پایه وزن بدن و تعادل میباشد اجرا می کنند. این تمرینات باعث میشود تا بدن در شرایط مصرف انرژی و سوزاندن کالری بیشتری در مقایسه با بسیاری از رشته های دیگر ورزشی گردد. بهبود استقامت عضلات یکی از نکات مثبت در این سیستم تمرینی می باشد و ریزترین و عمقی ترین عضلات بدن را تحت تاثیر قرار میدهد.

از آنجا که تمرینات این رشته ورزشی به صورت معلق و براساس وزن بدن صورت میگیرد دانش مربی در شناخت آناتومی حرکت و نیز مفاصل و تاندونها و اشراف روی عضلات لازم و ضروری می باشد. TRX به عنوان یکی از کار آمدترین ورزشهای تناسب ادام و سلامتی در سرتاسر دنیا شناخته شده است.

اهداف:

1)   کنترل و کاهش وزن سریع

2)   ایجاد انعطاف و تعادل در بدن

3)   ایجاد قدرت در عضلات

4)   فرم دهی مطلوب به عضلات

5)   چربی سوزی بالا

6)   کاهش سایز و ایجاد تناسب اندام

میزان سوزاندن کالری در هر جلسه 700 تا 800 کالری