ورزشهای هوازی بانوان

مجموعه تندرستی آرامیس با حدود 30 رشته ورزشی مختلف هوازی برای بانوان، در 5 سالن مجهز، پذیرای مشتریان عزیز می باشد.