ایروبیک در آب Aqua Fitness

انجام تمرینات ورزشی در آب علاوه بر مفرح بودن کمک زیادی به سوزاندن چربی و کاهش وزن و آسیبهای ورزشی میکند و از این رو مورد توجه ورزشکاران و افراد قرار گرفته است.
نکته قابل توجه این است که آب نسبت به هوا چگالی بالایی دارد، به این معنی که شما برای انجام کار مفید در آب به انرژی بسیار بیشتری نسبت به انجام همان فعالیت در هوا دارید، در نتیجه چربی بیشتری میسوزانید.
وزن شما در آب کاسته میشود به این معنا که اگر ترازویی زیر آب قرار دهید و روی آن بایستید، وزنی به مراتب کمتر از وزن واقعی شما را نشان میدهد. این موضوع کمک زیادی به کاهش فشار بر روی مفاصل کمر و زانوها میکند و به شما اجازه میدهد بدون ترس از مصدومیت و کوفتگی، حرکات ورزشی را انجام دهید. به همین دلیل این ورزش برای سالمندان نیز مناسب است.
تمرین و ایروبیک در آب به طور متداول در هر هفته به کسانی که کمردرد و پادرد و درد مفاصل دارند و حتی دیابتی ها و امراض آرتروز و چاقی پیشنهاد میشود.
اهداف:
تقویت سیستم قلبی-عروقی
تناسب اندام
تقویت عضلات
افزایش انعطاف پذیری
کاهش تنش و استرس
تسکین دردهای مفصلی و آرتروز
کاهش وزن و چربی سوزی

مقدار مصرف کالری در هر جلسه 500 تا 600 کالری

مربی بانوان:
شیما، نادیا

 

مربی آقایان:

فرهاد صنعت

 

برای رزرو کلاس اینجا کلیک کنید.