استخر

مجموعه آبی آرامیس از بخشهای استخر روباز چهارفصل، سونای بخار و خشک، جکوزی و حوضچه آب سرد و حمام سنتی تشکیل شده است.

در استخر این مجموعه علاوه بر آموزش شنا به صورت عمومی و خصوصی، کلاسهای ایروبیک در آب هم برگزار میشوند.